Cookie / Süti tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a marketingindex.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben
Marketing Index 2019
16 907

(+69,1% 5 év alatt)
Kiemelkedő hatékonyságú terület, sok kérdőjellel

A Marketing Index a szűken vett reklám- és marketingkommunikációs tevékenységi körök évenkénti vizsgálatából számított index, mely 2015-től kezdődően képes a tendenciák és eredmények kimutatására és az alábbi 5 területből tevődik össze:

„Kicsi a bors, de erős”

Habár elmondható, hogy a Marketing Indexet alkotó szakágazatok összesített, 888 milliárd forintos árbevétele eltörpül a Marketing Index+ szakágazatainak közel 2 500 milliárd forintos árbevételéhez képest, azonban létszámarányos alapon mégis 23%-kal magasabb értéket mutat (27,4 millió forint/ fő vs. 22,2 millió forint). Mit jelent ez?

Nos, csak annyit, hogy egy nemzetgazdasági szinten is az átlagnál hatékonyabb terület követeli az őt megillető helyet. De lássuk részleteiben, mit tartogat a Marketing Index (MI) és az azt alkotó szakágazatok.

 

 

 

A Marketing Index és szakágazatainak alakulása (2016-2019)

A Marketing Index időszámítása 2015-ben kezdődik, ahol minden azt alkotó komponens a 10 000 pontos érékről indulva jelöli ki a kezdő állapotot. A vizsgált területek és azok évenkénti változásai mutatják meg az egyes szakágazatok teljesítményének alakulását évről-évre, a legfinomabb rezdülésekre is reagálva. A komponensek, melyek egyedi súlyozással alkotják az egyes indexeket:

Árbevétel változása
Cégek számának változása
Személy jellegű ráfordítás változása
Befizetett Adó aránya
Átlagos létszámarányos árbevétel
Kockázati index

Fentiek alapján látható, hogy a Marketing Index, és az azokat alkotó szakágazatok évről-évre képesek voltak kisebb-nagyobb mértékű növekedést produkálni. A növekedés motorjai az elmúlt 5 évben egyértelműen a Médiareklám és PR szakágazat voltak, míg a leginkább alul teljesítő a Piackutatás és a Reklámügynökségek. A 2019-es adatok az előzetes és még nem minden szervezet esetében végleges pénzügyi beszámolók miatt projektált adatokat tartalmaz ugyan, de látható így is, hogy a 2019-es év messzemenőkig az egyik legprosperálóbb időszak volt a Marketing Index szakágazatai számára. Emellett prognosztizálható, hogy a 2020-as COVID-válság hatásai keményen nyomot hagyhatnak a területen.

 

 

 

 

Az árbevétel alapon mutatott MI súlyozásban jól látható változás ment végbe az elmúlt 5 évben. A korábban kiemelkedően vezető Reklámügynökségi szakágazat 2017-től folyamatosan veszít súlyából, míg ezzel párhuzamosan a Médiareklám térnyerése tapasztalható. A további területeken viszonylagos állandóság mutatkozik, folyamatos csatát vív egymással a PR és a Piackutatás szakágazata, míg a Direkt Marketing 16%-os részesedésen állandósította magát.

MI szakágazatok súlya árbevétel alapján (2015-2019)

 

 

 

 

MI szakágazatok összesített árbevétele, illetve adófizetési kötelezettsége (2015-2019*)

Míg a Marketing Index szakágazatok 2015-höz képest évenkénti átlagban 10%-ot meghaladó mértékben növekedve 54,4%-kal növelték összesített árbevételüket, addig az adófizetési kötelezettségben ettől jelentősen elmaradó trendű ingadozás volt tapasztalható. 2018 és prognosztizálhatóan a 2019*-es időszak ebből a szempontból is jelentős előrelépést mutat, ugyanis az adatok szerint már 9 milliárd Ft-ot közelíti az MI összesített adófizetési kötelezettsége. A prognosztizált adatok tehát 66,4%-os adófizetési kötelezettség-növekedést jeleznek előre 2019*-re.

 

 

 

 

2019*-re várhatóan a Marketing Indexet alkotó szakágazatok már átlépték a korábban áthatolhatatlan 20 000 fős összfoglalkoztatotti létszámot. Mindez annak tükrében kiemelkedő teljesítmény, hogy 2015-ben mindössze 76 milliárd forintos személyi jellegű ráfordításhoz képest 2019*-re 47,4%-os növekedéssel, 112 milliárd forintos költség mellett tették ezt meg, mellyel majdnem háromszor nagyobb növekedést produkált a személyi jellegű ráfordítás, mint a teljes foglalkoztatotti létszám.

MI foglalkoztatottak száma és összesített személyi jellegű ráfordítás (2015-2019*)

 

 

 

 

Marketing Index összetevőinek változása az előző évhez viszonyítva (2015-2019*)

A Marketing Indexet alkotó összetevők elképesztően változatos eredményeket mutatnak az évenkénti változást tekintve. Az MI 2015-ös indulásához képest 2016-ra több mint kétszeres mértékű volt a befizetett adó aránya, mely kiugró növekedést azóta nem követte újabb hullám, sőt, 2017-ben még csökkent is a hozzájárulás mértéke.

Az adatokból látható, hogy a cégek számának változásában egy folyamatos, tartós 3-4% körüli csökkenés megy végbe, mely több szakágazat esetében dinamikus egyéni vállalkozói kört rejt magában. Általánosságban elmondható, hogy bár céges szinten centralizációt tapasztalhatunk, de az egyéni vállalkozóknak köszönhetően ez több helyen inkább egyfajta szabadúszói kultúra folyamatos kialakulását mutatja/vetíti előre.

Kiemelendő viszont az MI szakágazatok létszámarányos árbevétel-növekedése, melynek üteme a korábbi évek 2-3%-áról, 2019*-re prognosztizálhatóan 14%-os ütemben bővült. Ez a hatékonysági mutató nemzetgazdasági szinten is kiemelkedő mértékű hozzájárulást mutat és jelez előre.

 

*A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet alapján a gazdasági társaságok pénzügyi beszámolóinak benyújtási határideje 2020. szeptember 30-ra módosult. Ennek fényében a feltüntetett 2019-es adatok a korábbi évek adatai alapján előrevetített projekciót tartalmaznak, illetve részállapotot mutatnak.