Cookie / Süti tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a marketingindex.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
Rendben
Marketing Index+
14 739

(+47,3% 5 év alatt)
Felborulhat a teljes status quo?

A Marketing Index + a marketingkommunikáció kiegészítő és gyártóterületeinek tevékenységi köreinek vizsgálatából számított index, mely 2015-től kezdődően képes a tendenciák és eredmények kimutatására és 5 területből tevődik össze:

„150 milliárd kérdőjel”

A Marketing szakágazat kiegészítő tevékenységi köreit tömörítő Marketing Index+ (MI+) mutató nemzetgazdasági súlya jelentős, annak összesített árbevétele megközelíti a 2 500 milliárd forintot éves szinten. Mindazonáltal, a terület gyökeres fordulat előtt áll, hiszen a COVID-hatásnak köszönhetően egy olyan szakágazat sorsa is megkérdőjeleződött  2020-ban, mely az MI+2015 óta számított történetének motorja volt, és 80%-ot is meghaladó növekedésével annak legdinamikusabb változását produkálta. Ez a Rendezvény szakágazat, mely önmagában 150 milliárd forintos árbevétel mellett 5 000 főt foglalkoztatott 2019-ben.

Ezzel párhuzamosan a Digitális Produkciót tömörítő tevékenységek, melyek már így is, árbevétel szintjén abszolút dominanciával rendelkeztek a mutatón belül (1 200 milliárd forintos összesített árbevétel) vélhetően a korábbi évek növekedési ütemét (57% 5 év alatt) jelentősen túl fogják szárnyalni.

Nem lehet elmenni ugyanakkor a területet erőteljesen érintő bérnövekedések mellett sem szó nélkül, ugyanis mindez úgy következett be 2019-ben, hogy ezzel párhuzamosan összesen 4 350 foglalkoztatott tűnt el az MI+ által mért szakágazatokból. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy ezek nem megszűnt munkahelyek, hanem mindinkább betöltetlen pozíciókat jelentenek jelentős részben.

 

 

 

A Marketing Index+ és komponenseinek alakulása (2016-2019)

A Marketing Index időszámítása 2015-ben kezdődik, ahol minden azt alkotó komponens a 10 000 pontos érékről indulva jelöli ki a kezdő állapotot. A vizsgált területek, és azok évenkénti változásai mutatják meg az egyes szakágazatok teljesítményének alakulását évről-évre, a legfinomabb rezdülésekre is reagálva. A komponensek, melyek egyedi súlyozással alkotják az egyes indexeket:

Árbevétel változása
Cégek számának változása
Személy jellegű ráfordítás változása
Befizetett Adó aránya
Átlagos létszámarányos árbevétel
Kockázati index

Fentiek alapján látható, hogy a Marketing Index+, mint a szélesebb körben vett Marketing szakágazat kiegészítő/gyártó tevékenységeit gyűjtő mutatószám képes volt az elmúlt 5 évben folyamatos növekedést felmutatni, ám annak dinamikája viszonylag lapos. A kiegészítő szakágazatok közül 2019-ig egyértelműen a Rendezvényszervezés volt a terület növekedésének hajtómotorja. Ennek teljesítménye az összes vizsgált évben meghaladta a többi szakágazatét. A Digitális Produkció szakágazat szintén a folyamatosan növekvő területek közé tartozott, habár annak eredménye 2019-ig jelentősen elmaradt az előbbitől. Különösen érdekes lesz jövőre a COVID-válság hatásainak vizsgálata e két szakágazat vonatkozásában, a 2020-as adatok alapján.

Az egyedüli kivétel a Média/Sajtó szakágazat tevékenységeit vizsgáló mutató volt, ugyanis 2017 óta ezen a területen folyamatos növekedésről csak mérsékelten, reáladatok alapján inkább ingadozó teljesítményről beszélhetünk

 

 

 

 

 

Míg az előzőekben arról beszélhettünk, hogy a Digitális Produkció növekedési mutatói az „átlagos” kategóriába tartoznak, addig árbevétel alapján látható, hogy 2019-ben prognosztizált adatok alapján az összes szakágazatot együttesen figyelembevéve is domináló területről beszélünk (51%-os súly). A Marketing Index+ további szakágazatai jelentősebb ingadozásoktól mentes súlyozás mellett az alábbi sorrendet követik: 2. Hang- és Képművészet 3. Média/Sajtó 4. Nyomda 5. Rendezvényszervezés.

MI+ szakágazatok súlya árbevétel alapján (2015-2019)

 

 

 

 

MI+ szakágazatok összesített árbevétele, illetve adófizetési kötelezettsége (2015-2019*)

Érdekes kettősség fedezhető fel a 2018-as évben az összesített árbevétel, illetve a keletkezett adófizetési kötelezettség viszonylatában. Habár az MI+ szakágazatok összesítetten 5 év alatt 777 milliárd forinttal növelték árbevételüket (46,2%-kal magasabb a 2010-es bázishoz képest), az adófizetési kötelezettség a 2019-es prognosztizált* adatok alapján csak minimálisan fogja meghaladni a 2015-ös szintet. A tendenciában erőteljes törést a 2018-as év okozott, amikor is közel 22%-kal esett vissza a keletkezett adótömeg, annak ellenére, hogy 12,7%-kal növekedett az árbevétel.

 

 

 

 

2019-ben összesen 4 350 foglalkoztatott tűnt el az MI+ szakágazataiban megszakítva ezzel a 2015-óta – fokozatosan csökkenő ütemű – növekedési tendenciát. Mindazonáltal az előzetesen prognosztizált* személyi jellegű ráfordítások összege nem követte ezt az irányt, sőt, 7,7%-kal még meg is haladhatják az előző évi adatokat. A fentieket figyelembevéve, itt inkább beszélhetünk a teljes foglalkoztatotti létszám 5%-át érintő szakemberhiányról és ezzel párhuzamos dinamikus bérnövekedésről, mint elbocsájtási hullámról.

MI+ foglalkoztatottak száma és összesített személyi jellegű ráfordítás (2015-2019*)

 

 

 

 

Marketing Index+ összetevőinek változása az előző évhez viszonyítva (2015-2019*)

Megvizsgálva az MI+ mutatót alkotó összetevők változását, látható, hogy az előbbiekben látott, dinamikusan ellentétes hatások sokszor turbulensen le is követik egymást. Az egyes mutatók korábbi évhez viszonyított változását egy ábrára téve látható a 2018-as év ellentmondásos eredményeinek hatása.

Érdekesség, hogy 2017-ben az áltagos létszámarányos árbevétel minimálisan ugyan, de csökkent annak ellenére, hogy az összes többi mutatóban dinamikus, pozitív irányú változások zajlottak le.

 

*A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet alapján a gazdasági társaságok pénzügyi beszámolóinak benyújtási határideje 2020. szeptember 30-ra módosult. Ennek fényében a feltüntetett 2019-es adatok a korábbi évek adatai alapján előrevetített projekciót tartalmaznak, illetve részállapotot mutatnak.